STATISTICAL DATA ANALYSIS USING SPSS (INFERENTIAL STATISTICS AND REGRESSION)

FUTURE WEBINAR SERIES BY RMC: Statistical Data Analysis Using SPSS (Inferential Statistics And Regression) OBJEKTIF KURSUS: Kursus “Statistical Data Analysis Using Spss (Inferential Statistics And Regression)” adalah kursus asas yang dirangka bagi membantu anda: Meningkatkan pengetahuan, kemahiran, perkongsian maklumat tentang proses penganalisaan data menggunakan SPSS dan open source yang sesuai dalam penyelidikan. KANDUNGAN WEBINAR: Ujian

INFERENTIAL STATISTICS AND REGRESSION USING FREEWARE/ OPEN SOURCE

FUTURE WEBINAR BY RMC: Inferential Statistics And Regression Using Freeware/ Open Source OBJEKTIF KURSUS: Kursus “Inferential Statistics And Regression Using Freeware” adalah kursus asas yang dirangka bagi membantu anda: Meningkatkan pengetahuan, kemahiran, perkongsian maklumat tentang proses penganalisaan data menggunakan kaedah analisa statistik inferensi dan regresi menggunakan aplikasi percuma. KANDUNGAN WEBINAR: Kaedah transform, compute dan recode

SPATIAL ANALYTICS (EPIDEMIOLOGY) & COMPUTER APPLICATION FOR MEDICAL, ALLIED HEALTH AND PROFESSIONALS

OBJEKTIF KURSUS: Kursus “Spatial Analytics (Epidemiology & Environment) & Computer Application For Medical, Allied Health and Professionals” adalah kursus asas yang dirangka bagi membantu anda: Meningkatkan pengetahuan, kemahiran, perkongsian maklumat tentang proses penganalisaan data menggunakan kaedah analisa geospatial dan epidemiology. KANDUNGAN WEBINAR: Kaedah pendigitalan map menggunakan kaedah open source software. Kaedah import dan eksport data

ALLERGIES IN CHILDREN AND ADOLESCENT 2021

Mengenai Kursus/ Webinar Ini: Alergi merupakan satu keadaan yang melibatkan sistem imun badan yang menyebabkan kanak-kanak mengalami bersin dan gatal, ruam kronik atau reaksi alahan yang boleh mengancam nyawa.  Alahan ini tidak boleh dipandang ringan kerana ia boleh menyebabkan gangguan tidur, aktiviti sosial dan di sekolah.  Allergies in Children and Adolescent 2021 ini diadakan bertujuan

METODOLOGI PENYELIDIKAN KUANTITATIF DALAM PENULISAN PROPOSAL – ONLINE WORKSHOP

Mengenai Kursus Ini Topik menarik antaranya adalah: Rekabentuk penyelidikan kuantitatif Teknik persampelan Analisa data Kaedah pendaftaran kursus – CLICK BUTANG “REGISTER NOW”, buat pembayaran dan isikan maklumat tambahan (akan dimaklumkan kemudian), fees RM1.00 (2.3%) akan dikenakan sebagai yuran perkhidmatan sistem. Kursus akan dijalankan didalam sistem “Learning Management System” (LMS). Semua maklumat yang disampaikan akan menggunakan

ACADEMIC WRITING – HOW TO WRITE A MANUSCRIPT

Pengisian utama kursus (secara maya) ini merangkumi perkongsian seperti berikut: Pembahagian penulisan akademik (penyelidikan dan review); Persediaan manuskrip yang baik Journal sasaran Aspek penting dalam kepengarangan Etika penulisan manuskrip Kata-kata kunci da penulisan abstrak Tip penulisan gaya formal akademik Penyertaan – Sila daftar buat pembayaran dan hadiri kursus berkenaan. Yuran pengurusan RM1.00 (2.3%) akan dikenakan.

LITERATURE REVIEW: TIP PENULISAN DAN STRATEGI PENCARIAN BAHAN

Memahami jenis-jenis literature review (LR); narrative, argumentative dan historical review; Memilih pangkalan data yang bersesuaian dalam strategi pencarian bagi pengumpulan bahan untuk tujuan penyelidikan; PubMed, Dimensions.ai dan Google Scholar; Membincangkan secara kritis dapatan yang menyokong dan berlawanan dan rumuskan dapatan tersebut supaya boleh diekstrakkan pada kajian dibuat; Memahami tip-tip penulisan literature review (LR) gaya formal

Basic SPSS For Postgraduate Workshop Seminar Class

Basic SPSS For Postgraduate Workshop Seminar Class SPSS is the data analysis package of choice for people wanting to analyze quantitative data. However, most practitioners find dealing with quantitative data quite daunting. Although most practitioners are quite comfortable with qualitative research methods and analysis, they tend to shy away from using quantitative statistics. However, the ability