MBJ

Mesyuarat Bersama Jabatan ILKKM Sg Buloh

Keahlian MBJ

 1. Senarai Ahli 2019/2020 (KLIK HERE)

Surat

 1. Surat Mesyuarat Pekerja Bil.2/2019 (Tarikh Surat 23.5.2019)

Minit (Perbincangan Live)

 1. Minit Mesyuarat Bil.1/2019 Tarikh 14.2.2019 update

Cadangan/ Isu

 1. Menyampaikan Usul Mengenai Isu Jabatan/ Pembawa Usul
 2. Isu MBJ 20 June 2019
 3. Isu MBJ 30 August 2019
 4. Isu MBJ 27 Februari 2020

Maklumbalas Perbincangan MBJ

 1. Maklumbalas Penyampai Usul/ Resolusi 24.6.2019
 2. Maklumbalas Penyampai Usul/ Resolusi 18.12.2019

Forum Perbincangan

 1. Kajian “Theft Study”

Pekeliling Perkhidmatan (MBJ)

 1. Pekeliling Perkhidmatan 1992
 2. Pekeliling Perkhidmatan 2002

Bahan Bacaan Mengenai MBJ ILKKM Sungai Buloh

 1. Panduan MBJ
 2. Perlembagaan MBJ

BORANG – BORANG ILKKM SG BULOH

 1. Borang Permohonan Melakukan Pekerjaan Luar KKM (Lampiran A)
 2. Garis Panduan Bagi Pengajar KKM Melakukan Pekerjaan LUAR dengan IPTA/ IPTS/ ILS

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *